Çevresel Risk Değerlendirmesi, sistematik metotlar ile çalışma ortamında var olan çevresel tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol altına almak için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Tecrübemizle yıllardır yaptığımız çalışmaları işletmenize özgü bir şekilde yapmak ve size hizmet vermekten onur duyarım.